microsoft logo

Voor onze dashboards Microsoft Power BI

Microsoft Power BI zet data om in waarde Power BI helpt je zien wat er in je onderneming gebeurt. Dat doe je onder andere door goed naar de cijfers te kijken. Al is het soms lastig daar uit te halen wat het verloop van een bepaald onderwerp binnen de onderneming is. Je wilt graag zien hoe iets zich ontwikkelt. Microsoft’s frontend analytics tooling helpt daarin met interactieve dashboards waarmee u dagelijks op de hoogte bent van de stand van zaken.

Voor rapportages SAP Crystal Reports