Management Monitor

Inzicht met mogelijkheid door te zoomen tot detailnivo

Boekhouding Financiële administratie

 • Bedrijfsresultaat
 • Onderhanden werk
 • Balans verlies en winstrekening
 • Budgetbewaking
 • Activa
 • Kostenplaatsen
 • Liquiditeit
 • Betaalgedrag debiteuren en crediteuren
 • Omzet per periode
 • Omzet per week
 • Resultaat per opdrachtgever
 • Omzet debiteuren en crediteuren

Procesbewaking

 • Doorboeken / verwerken
 • Afhandeling proeffacturen
 • Bewaking termijn facturatie

Project werkenadministratie en onderhoudadministratie

 • Project inzicht op status 
 • Project informatie per projectleider
 • Project bewaking
 • Project urenbewaking
 • Projecten geografisch
P&O
 • Aantal in dienst
 • Personeel per leeftijdscategorie
 • Verjaardagen
 • Jubilea
 • Aantal in en uit dienst per jaar
 • Uren per week
 • Uren per uursoort / werksoort / indirect werk
Materieel
 • iIzet per periode
 • Explotatie
 • Keuringen en onderhoud
 
Inkooporders / bestellingen
 • Bewaking openstaande bestellingen